Det startet i 1945

Johansen & Co Stansefabrikk AS startet sin virksomhet i Oslo i 1945. De siste 52 årene har vi holdt til i Ski, som ligger omlag tre mil syd for Oslo.
I 2014 byttet vi navn til Johansen & Co Produksjon AS, og flyttet inn i mere hensiktsmessige lokaler i Ski Næringspark.

Med basis i de gamle fagmiljøene har vi, gjennom mange år, utviklet oss til en høyteknologisk produksjonsbedrift.

Vi er i dag blant landets mest allsidige underleverandører av spesialprodukter, med oppdragsgivere både i inn- og utland. Vi tilfredsstiller alle krav som stilles til en seriøs underleverandør.

Dyktige fagfolk og tidsmessig utstyr

Vi har en solid stab av dyktige ingeniører og spesialutdannede fagfolk som konstruerer og produserer både enkle og avanserte produkter.

Vi disponerer moderne programvare innen material – og produksjonsstyring samt innenfor DAK-3D tegning og visualisering. Vi er i fremste rekke når det gjelder datastyrte stanseautomater, knekkepresser, maskineringsutstyr og robotisert sveising. Johansen & Co har egne avdelinger for produktutvikling, laserskjæring, stansing, knekking, sveising, pulverlakkering, sliping/børsting, maskinering, montering og pakking.

Vår allsidighet

Med utgangspunkt i tynnplater er vår produksjon i første rekke basert på helt spesielle produkter. Disse er konstruert og fabrikkert som en del i produkter som våre kunder tilvirker. Vi leverer også fullt ferdige elektromekaniske produkter som ofte er en del av et større konsept. Vår allsidige produksjonsprosess står rustet til raskt og effektivt å kunne bistå deg med den rette delen. Vi designer og konstruerer produkter i 3D. Prototyper blir fremstilt og vurdert før eventuell serieproduksjon.

Du skal være sikker på at din del er en kvalitetsdel.