Dagens marked krever gode og rasjonelle løsninger raskt uten at det går på bekostning av kvalitet. Det kan være et samarbeid om utvikling av en prototype eller utvikling av en eller flere komponenter for ditt produkt.

Vi hjelper også de som er i den fasen hvor de trenger konsulenthjelp med 3D-modeleringer, analyser og konstruksjonsløsninger for å komme videre med sitt produkt.

Prosjektporteføljen vår viser at produktene vi leverer og utvikler varier fra små detaljer til komplette sammenstillinger. Kompetansen sørger for at du får det du ønsker med den kvaliteten du søker.

I praksis tilbyr vi våre kunder å komme videre med sitt produkt ved å bistå med tekniske tegninger, 3D-modeller, presentere konsepter og konstruksjonsløsninger, prototyping, testing, optimalisering for pilotserier og serieproduksjon.

Kompetanse og kundekart

Utviklingsprosessen er delt inn i fire forskjellige faser, og vi kan tilby våre kunder hjelp i alle disse fasene. Enten de trenger hjelp midt i en utviklingsprosess, eller helt på slutten. Les mer om vår utviklingsprosess nedenunder.

Produktutvikling og konstruksjon har fått stadig større betydning for vår virksomhet. Hos oss er det en selvfølge å bruke vår fagkunnskap og erfaring til å hjelpe kunden til den beste og mest rasjonelle løsningen. Vi samkjører ingeniører og fagfolk på alle stadiene fra idé til ferdig produkt.

Vår fordel – fremfor de fleste andre produktutviklere – er at vi kan konstruere fysiske modeller av de aktuelle alternativer. Dette gjøres ved hjelp av våre produksjonsavdelinger, som alle har avansert utstyr, betjent av fagfolk med årelang erfaring.